Vi kan nå ønske velkommen til lokaler i staslig gårdsstil;
lokaler som vil gi den beste ramme for såvel fester
og selskaper som representative møter og seminarer.
Her er det også romantiske overnattings-muligheter.
Velkommen!
 
Hovedside - Gården - Drengestua -Hvor er vi